Εντοπισμός δικτύων

 Ένα σύνηθες πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και βρίσκετε συχνά στις ερωτήσεις τον πελατών μας είναι η ανεύρεση δικτύων κοινής ωφέλειας . 

Οι πελάτες μας ρωτούν εάν μπορούμε να βρούμε αν κρυφό φρεάτιο , έναν βόθρο , πως περνάν οι σωλήνες ύδρευσης και θέρμανσης στο δάπεδο και στους τοίχους  

  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε την ακριβή θέση αυτών των δικτύων είτε γιατί θέλεις να κάνεις  μία απλή εργασία  ή γιατί χρειάζεται άμεσα η επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος  .

Σας βεβαιώνουμε ότι  μπορούμε να εντοπίσουμε οποιοδήποτε δίκτυο χρειάζεται 

  Διαθέτουμε ειδικό εξοπλισμό εντοπισμού κεντρικών δικτύων με απόλυτη ακρίβεια ακόμα και εάν είναι για  απόσταση εκατοντάδων μέτρων .

Μπορούμε να εντοπίσουμε :

  • Κρυφά φρεάτια αποχετεύσεων

  • Βόθρους

  • Πορεία αγωγών θέρμανσης , ύδρευσης , αποχέτευσης , ρεύματος

  • Δυνατότητα εντοπισμού μεταλλικών αλλά και πλαστικών αγωγών 

 

  Στην leakmaster   έχουμε την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να εκτελέσουμε και αυτήν την εργασία 

LEAKMASTER - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

© 2015