Σπασμενη σωλήνα αποχετευσης σε ανιχνευση διαρροής  

Επιθεώρηση αποχετεύσεων

 

 

Είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει στο  εσωτερικό μίας σωλήνας αποχέτευσης . 

Όταν όμως δεν μπορεί  με άλλο τρόπο να εντοπισθεί το πρόβλημα τότε  απαιτείται η χρήση μιας κάμερας αποχέτευσης

Ο τύπος της κάμερας που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το μέγεθος του προς εξέταση αγωγού.

Διαθέτουμε 12 κάμερες . Έχουμε την δυνατότητα επιθεωρήσεως απο 4 χιλιοστά έως 400 χιλιοστά 

 

Διαθέτουμε ακόμα και ειδικές κάμερες με περιστρεφόμενες κεφαλές άλλα και κάμερα που μπορεί να στρίψει και να μπει σε άλλον αγωγό 

 

 Όταν το προβληματικό σημείο καθορισθεί τότε στην κάμερα ενεργοποιείτε ένας πομπός και με την χρήση ειδικού ανιχνευτή εντοπίζεται  το σημείο και στην επιφάνεια ώστε να είναι δυνατή η  τοπική επισκευή του προβλήματος

 

   Με τη χρήση  μίας κάμερας αποχέτευσης, οι ιδιοκτήτες μπορούν να αποφύγουν δαπανηρές επισκευές καθώς μπορεί να γίνει αντιληπτό εάν :

  • Υπάρχει καθίζηση του αγωγού

  • Ποιο είναι το αίτιο της διακοπής της ροής των αποβλήτων

  • Εάν έχει γίνει σωστός καθαρισμός ή εάν απαιτείται να γίνει

  • Εάν υπάρχει ρωγμή στον αγωγό 

  • Εάν υπάρχουν παράνομες συνδέσεις

  • Την κατάσταση του βόθρου σας 

   Όταν η επιθεώρηση  έχει ολοκληρωθεί, θα σας δοθεί μια λεπτομερή έκθεση των ευρημάτων μας και  ένα αντίγραφο του βίντεο σε usb .

LEAKMASTER - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

© 2015