ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ

ανίχνευση και εντοπισμός διαρροών

   Πριν παρευρεθεί ο μηχανικός ανίχνευσης διαρροών στον χώρο σας, θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε, βάση μίας σύντομης δικής σας περιγραφής του προβληματός, το πως θα λειτουργήσουμε. Από αυτή την περιγραφή, ο μηχανικός μας θα προετοιμάσει μια μεθοδολογία εντοπισμού διαρροών.


  Κατά την άφιξη, ο μηχανικός μας θα συζητήσει μαζί σας τη περιγραφή που έχετε παράσχει και θα λάβει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται.

 Αρχικά θα γίνει μια οπτική επιθεώρηση του χώρου, συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με το υδραυλικό συστήμα του χώρου. Ένα σχέδιο δράσης θα διαμορφωθεί από αυτήν την αρχική επιθεώρηση και θα σας κοινοποιηθεί.


  Στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί μια απο τις ακόλουθες τεχνικές  

 

  • Tracer Gas

  • Συσκευές ακρόασης \ υπέρηχοι

  • Συσκευές συσχέτισης

  • Θερμική κάμερα

  • Ferret leak locator

© 2015