ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

Πώς μπορεί να βοηθήσει μία επιθεώρηση με κάμερα ;


Ο έλεγχος μπορεί να διαγνώσει γρήγορα και αποτελεσματικά τα προβλήματα της καπνοδόχου και της ροής των αερίων χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ειδικών καμερών.


 Μια κάμερα  κινείται στο εσωτερικό του καπναγωγού καταγράφοντας όλα τα στοιχεία σε βίντεο και εντοπίζοντας όλα τα προβλήματα
 


Με την επιθεώρηση μας εξασφαλίζεται 

  •     Μια καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση του προβλήματος του καπναγωγού ή της καμινάδας

  •     Εκτίμηση των διορθωτικών εργασιών που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος 

  •     Σιγουριά για την ασφάλεια λειτουργίας του καπναγωγού 

   

© 2015