Διαρροή νερού, πρόβλημα αποχέτευσης , προβλημα υγρασίας

                  LEAKMASTER

      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

                    & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

              

                   ΚΑΔ . 71201000

       ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 139715344000

        

           ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

               ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

    ΠΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

               Ενεργειακός Ελεγκτής 

                        Α.Μ. 840

       Ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων

                        Α.Μ. 17821 

                  Τεχνικός Ασφαλείας

                        Α.Π. 48002

  Πιστοποιημένος επιθεωρητής κτιρίων

Πιστοποιημένος επιθεωρητής εισβολής υγρασίας 

Πιστοποιημένος επιθεωρητής μούχλας

Πιστοποιημένος επιθεωρητής αποχετεύσεων

Πιστοποιημένος επιθεωρητής πισίνας 

Πιστοποιημένος χρήστης Υπέρυθρης κάμερας

Μέλος της διεθνούς ένωσης πιστοποιημένων επιθεωρητών κτιρίων INTERNACHI

Μέλος της διεθνούς ένωσης πιστοποιημένων συμβούλων ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου IAC2 

επαφή

6982 79 0309

ώρες επικοινωνίας 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

09:00 - 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 

09:00 - 16:00

 

© 2015