Έλεγχος διαρροών μεμβρανών στεγανοποίησης

   Έχουμε μια πλήρη γκάμα μετρητών , με διαφορετικά αισθητήρια μικροκυμάτων, σχεδιασμένα ειδικά για την ανίχνευση υγρασίας μέσα στα  συστήματα στέγης τα οποία προσφέρουμε ως εναλλακτική λύση στις έρευνες υπέρυθρης θερμικής απεικόνισης.


    Αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανίχνευση της υγρασίας σε συστήματα στέγης πάνω από μη θερμανθέντα κτίρια ή όπου υπάρχουν πηγές παραγωγής θερμότητας σε επίπεδη στέγη ή όπου η στεγάνωση καλύπτεται .

 

    Στην συνέχεια με την χρήση ειδικού προγραμματος εικονοποιούμε τις τιμές των μετρήσεων και έχουμε μια πλήρη εικόνα της διαχυσης της υγρασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσετε την πιο κατάλληλη μέθοδο για τη στεγανοποίηση σας.
 

© 2015