top of page

Επιθεώρηση μονώσεων δώματος

Έλεγχος διαρροών μεμβρανών στεγανοποίησης

Σε μία επίπεδη στέγη συχνά μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα στεγανοποίησης και η εύρεση τους αποδεικνύεται πολύ δύσκολη επειδή πολύ μεγάλες περιοχές σφραγίστηκαν και δημιουργήθηκαν πολλές ραφές. Επίσης επειδή μπορεί να έχει καλυφθεί η επιφάνεια με χώμα , χαλίκι και άλλα υλικά.

 

Χρησιμοποιούμαι τις ακόλουθες τεχνικές ανίχνευσης διαρροών ανάλογα με την περίπτωση

 Ηλεκτροακουστική μέθοδος

  Κατά την ανίχνευση διαρροών σε επίπεδες στέγες, η ηλεκτροακουστική μέθοδος μας έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική.

 Σε κλειστό κύκλωμα, εφαρμόζεται ειδική τάση σε ορισμένη αντίσταση. Το σύστημα ανίχνευσης διαρροών εκμεταλλεύεται αυτόν τον φυσικό νόμο. Η οροφή πρέπει πρώτα να είναι ελαφρά βρεγμένη  έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα με την στατική του κτιρίου. Η κύρια μονάδα περιέχει μια γεννήτρια ημιτονοειδούς κύματος που παράγει μια τάση περίπου 5V με συχνότητα 1KHz. Αυτή η τάση συνδέεται με τη γείωση της οροφής. Το κινητό ακουστικό περιλαμβάνει μια μεταβλητή αντίσταση στην οποία πέφτει μια τάση. Ανάλογα με την απόσταση του αισθητήρα από τη διαρροή, αυτή η τάση αλλάζει. Η φορητή συσκευή μετατρέπει αυτήν την τάση σε ήχους που γίνονται αντιληπτοί μέσω ακουστικών και αντανακλούν, ανάλογα με την ένταση της εγγύτητας στην «διαρροή», σύμφωνα με την αρχή: οσο πιο δυνατός  ο ήχος τόσο πιο κοντά είναι  η κατεστραμμένη περιοχή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονική ανίχνευση διαρροής

 

    Αποτελεί μια μη επεμβατική μέθοδο που μπορεί να ανιχνεύσει διαρροές από οπές σε μεμβράνες (ασφαλτόπανα ,tpo κ.λ.π) οι οποίες δεν έχουν άλλη κάλυψη πάνω από αυτές. Δηλαδή δεν έχουν καλυφθεί από πλακάκια, χαλίκι, χώμα. Μπορεί να εντοπισθούν με αυτήν την μέθοδο πολύ μικρές ρωγμές που δεν είναι ορατές με οπτική επιθεώρηση

 Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής ανίχνευσης διαρροών αποστέλλει υψηλή τάση   από μια μονάδα μέσω μιας βούρτσας με ορείχαλκο  η οποία διέρχεται πάνω από τη μεμβράνη . Συνδεδεμένο με τη μπαταρία είναι ένα καλώδιο γείωσης που συνδέεται με τη δομή του κτιρίου.


   Σε μία κανονική μόνωση χωρίς  ελαττώματα, η μεμβράνη λειτουργεί ως μονωση που περιορίζει τη ροή ρεύματος. Το ρεύμα δηλαδή δεν μπορεί να περάσει κάτω από αυτή εάν δεν υπάρχει κάποια οπή .  Όταν η βούρτσα περάσει πάνω από ένα σφάλμα, το ρεύμα διέρχεται από το ελάττωμα της μεμβράνης μέσω της υγρασίας στο σύστημα. Μόλις γίνει αυτή η ροή  ρεύματος ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος  για να ενημερώσει τον χειριστή. Το ελάττωμα στη συνέχεια επισημαίνεται στην οροφή έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν επισκευές .
 

             

ΔΙΑΡΡΟΗ , ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΔΙΑΡΡΟΗ , ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΔΙΑΡΡΟΗ , ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΥΠΕΡΥΘΡΗ  ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

    Οι επαγγελματικές επιθεωρήσεις υπέρυθρης απεικόνισης της στέγης  μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος επισκευής  με:

  •     Στόχευση των προβληματικών περιοχών για αποτελεσματική επισκευή

  •     Δημιουργώντας επιλογές αντικατάστασης που εξοικονομούν χρήματα

  •     Προσδιορίζοντας  πια  τμήματα της στέγης χρειάζονται  συντήρηση


    Χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονες κάμερες για τη λήψη της "θερμικής υπογραφής" της νυχτερινής απώλειας θερμότητας της στέγης. Η υπέρυθρη εικόνα εντοπίζει την έκταση της βλάβης της υγρασίας και της υγρής μόνωσης στην οροφή. Επισημαίνουμε με ακρίβεια τις κατεστραμμένες περιοχές στην επιφάνεια της στέγης, ώστε να μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα  από περιττές επισκευές ή αντικαταστάσεις. 

 

Η υπέρυθρη επιθεώρηση  οροφής μπορεί επίσης να αποτελέσει  μεγάλη βοήθεια για τον εντοπισμό των πηγών διαρροής της  στέγης.

  Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι μια αποδεδειγμένη επιστημονική μέθοδος για την αξιολόγηση της κατάστασης της στέγης.

ΔΙΑΡΡΟΗ , ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

   Έχουμε μια πλήρη γκάμα μετρητών , με διαφορετικά αισθητήρια μικροκυμάτων, σχεδιασμένα ειδικά για την ανίχνευση υγρασίας μέσα στα  συστήματα στέγης τα οποία προσφέρουμε ως εναλλακτική λύση στις έρευνες υπέρυθρης θερμικής απεικόνισης.


    Αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανίχνευση της υγρασίας σε συστήματα στέγης πάνω από μη θερμανθέντα κτίρια ή όπου υπάρχουν πηγές παραγωγής θερμότητας σε επίπεδη στέγη ή όπου η στεγάνωση καλύπτεται .

 

    Στην συνέχεια με την χρήση ειδικού προγραμματος εικονοποιούμε τις τιμές των μετρήσεων και έχουμε μια πλήρη εικόνα της διαχυσης της υγρασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσετε την πιο κατάλληλη μέθοδο για τη στεγανοποίηση σας.
 

ΔΙΑΡΡΟΗ , ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
bottom of page